Hvad vi gør

IMS’ mission er at bidrage til fredelige, stabile samfund ved at støtte uafhængige medier, beskytte journalister og skabe bedre rammer for den frie presse

Hvordan arbejder vi?

Vi har alle brug for viden og nyheder, som er troværdige. Nu mere end nogensinde. Og hvor skal de komme fra, hvis ikke fra den frie presse?

At have adgang til information og kunne udtrykke egne synspunkter er basale menneskerettigheder – og helt kritisk, hvis vi gerne vil nå de mål, der er sat for global bæredygtig udvikling gennem Verdensmålene. Fredelige, stabile og demokratiske samfund er afhængige af etisk, kritisk og inkluderende journalistik.

Vi fremmer god journalistik

Hvis journalister skal kunne leve op til deres ansvar som samfundets og demokratiets vagthund, skal journalistikken være kritisk, korrekt og saglig. Vi hjælper uafhængige journalister med at skabe godt og kritisk indhold, som rækker ud til alle – også marginaliserede grupper som kvinder og minoriteter. I takt med at teknologien skaber nye muligheder, sætter vi fokus på digitale medieplatforme og sikker online kommunikation.

  • Vi støtter lokalradioer, der leverer relevant og vigtig information til særligt marginaliserede og sårbare grupper.
  • Vi samarbejder med partnere om at udvikle nye medieplatforme, forretningsmodeller og undersøgende journalistik.
  • Vi sikrer adgang til troværdig og kritisk journalistik, selv i konfliktramte lande som Syrien og Yemen.
woman wearing a flak jacket with Press written on the torso in English and Arabic

Vi redder journalisters liv

Hvert år mister journalister livet, alene fordi de gør deres job. Dag for dag risikerer mediefolk livet, når det går på arbejde. Men journalistik er ikke en forbrydelse. Vi hjælper journalister, der kæmper for retten til at skrive frit og afsløre korruption, magtmisbrug og rapportere fra krig og konflikt.

IMS giver medierne værktøjer, der højner journalisternes sikkerhedsniveau og beskytter dem i deres arbejde. I konfliktramte lande yder vi akut hjælp til udsatte journalister og opbygger deres evner til at vurdere risici og bruge det nødvendige sikkerhedsudstyr.

Læs mere om hvordan vi både træner journalister, så de er bedre forberedt i krigs- og krisesituationer samt om, hvordan vi gennem DJ Safety er den enkelte mediearbejders redningsplanke i de mest alvorlige situationer.

Woman journalist from Myanmar in a recording booth with a microphone and headphones

Vi kæmper for pressefrihed

En fri presse og adgang til information er en menneskeret. Men det går tilbage for demokrati og ytringsfrihed verden over.

For at medier kan levere troværdig og relevant information, er det vigtigt, at ytrings- og pressefriheden er juridisk beskyttet og respekteret. Gennem stærke koalitioner arbejder vi for at fremme lovgivning, der sikrer, at journalister kan arbejde uafhængigt uden at bringe sig selv eller deres kilder i fare.

Vi går i dialog med lovgivere og styrker fagforeninger og institutioner, og vi samarbejder med redaktører, medieejere, civilsamfundsorganisationer og myndigheder for at forbedre journalisters arbejdsvilkår og sikkerhed.

Læs mere om vores arbejde med politisk påvirkning samt bedre rammer for alle journalister, uanset køn.