Diversitet og ligestilling

Ligestilling og inklusion er en grundsten i IMS’ arbejde. Vores partnere arbejder for at fremme kvinder og minoriteters stemmer i og gennem medierne.

Det er vores overbevisning, at medier ikke er professionelle og velfungerende hvis ikke alle køn og minoriteter indgår i den offentlige debat og er repræsenteret i både produktion og indhold. Vores vision er, at medierne kan understøtte alle borgere – uanset køn, seksualitet, etnicitet, religion, handicap og socio-økonomisk status – i at ytre sig frit og bruge sin stemme til at påvirke samfundet samt at alle har adgang til relevant indhold, der er fri for stereotyper og nedsættende retorik.

IMS arbejder for at forbedre arbejdsvilkårene for kvindelige journalister gennem research, udarbejdelse af retningslinjer for chikane og diskrimination i mediehuse, vidensopbygning i netværk og fagforbund, støtte af foreninger for kvindelige journalister, mentorordninger, træninger og opbygning mekanismer til at øge kvindelige journalisters sikkerhed. Desuden arbejder vi for ligestilling i medieproduktion- og indhold gennem indføring af etiske retningslinjer, redaktionelle retningslinjer, systemer for selvregulering, træninger i inkluderende journalistik, medieovervågning og mere. Læs mere på engelsk.